Okresní rada AŠSK Cheb

Okresní rada AŠSK Cheb

29 školních sportovních klubů

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 1/2020

Číslo 1/2020 - PDF | eBook
Všechna čísla (34)

Doplnění k věkovým kategoriím soutěží AŠSK

6. 3. 2020

Doplnění výkladu bodu 2.3 soutěžního a disciplinárního řádu AŠSK věkových kategorií a podmínek startu ve školních sportovních soutěžích:

Foto: Doplnění k věkovým kategoriím soutěží AŠSK

Pokud byl žák s odlišným mateřským jazykem zařazen do třídy o 1 či 2 ročníky níže, má právo startu pouze v kategorii, kam spadá podle věku.

Výklad: Žák XY ročníku narození 2004 byl z důvodu odlišného mateřského jazyka zařazen do sedmé třídy ZŠ /kategorie III./. Takovýto žák má pro školní sportovní soutěže právo startu pouze v kategorii IV.

Mgr. Svatava Ságnerová
prezidentka AŠSK ČR, z.s.
José Martího 31
162 00 Praha 6 - Veleslavín
tel.: 605 702 141
email: svatka.sagnerova@seznam.cz

Anna Majerová
vedoucí projektového úseku
Asociace školních sportovních klubů
José Martího 31
162 00 Praha 6 - Veleslavín
Tel. +420 734 277 241
E-mail: majerova@assk.cz
Web: www.assk.cz


ZPĚT