Okresní rada AŠSK Cheb

Okresní rada AŠSK Cheb

29 školních sportovních klubů

Nejbližší soutěže

Okrsková, okresní či krajská kola

Další soutěže

Pořádané centrálou AŠSK ČR

Časopis DO TOHO!
č. 1/2020

Číslo 1/2020 - PDF | eBook
Všechna čísla (34)

McD CUP 2020

20. 5. 2020

Vyjádření společnosti McDonald´s ČR a předsedkyně Organizačního výboru turnaje, paní Mgr. Svatavy Ságnerové k aktuální situaci v rámci tohoto školního turnaje v minifotbale pro žáky z 1. stupně základních škol.

Foto: McD CUP 2020

Vážení účastníci, garanti, organizátoři a příznivci turnaje McDonald´s Cup,

dovolte mi, abych Vás seznámila s aktuální situací v rámci tohoto školního turnaje v minifotbale pro žáky z 1. stupně základních škol. Zasílám Vám písemné vyjádření Zuzany Svobodové, ředitelky komunikace ze společnosti McDonald´s ČR ze dne 15.5.2020:

"Vzhledem k aktuální koronavirové pandemii, nejisté budoucnosti hromadných akcí a případné další vlně epidemie na podzim roku 2020, společnost McDonald´s s novým ročníkem fotbalového turnaje McDonald´s Cup od září 2020 nepočítá."

Tato zpráva mne jako dlouholetého krajského garanta soutěže a jako předsedkyni Organizačního výboru turnaje nesmírně mrzí, nicméně vnímám ji jako zásadní a neměnné rozhodnutí partnera.

Společnost McDonald´s podporovala po více než dvě desetiletí v roli významného partnera činnosti AŠSK a naše oboustranně korektní spolupráce měla významný společenský přesah. Během dvaceti dvou ročníků turnaje se AŠSK ve spolupráci se hlavním partnerem projektu - společností McDonald´s ČR - podařilo rozhýbat více než 1,6 milionů chlapců a děvčat jak na školních, tak i na prvoligových hřištích. Projekt McDonald´s Cup postupně získal pozici největšího školního fotbalového turnaje v Evropě, oceněného UEFA a byl širokou veřejností vnímán jako sportovní akce s obrovskou prestiží.

Dovolte mi touto cestou poděkovat každému, kdo se na organizaci turnajů v průběhu 23 let podílel. Díky Vám všem si všechny děti, aktivně se projektu účastnící, odnesly krásné sportovní zážitky, na které jistě velmi rádi vzpomínají dodnes.

Každý příběh má svůj začátek, ale i konec… každopádně bude soutěž v minifotbale žáků 1. stupně základních škol pokračovat i v dalším školním roce a to jako součást školních sportovních soutěží: Asociace školních sportovních klubů České republiky vnímá zajištění optimálních podmínek pro další aktivní činnost malých školních sportovců jako svou největší prioritu.

Přeji Vám klidné dny a společný úspěšný restart školních sportovních projektů.

V úctě Mgr. Svatava Ságnerová prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR, z. s. předsedkyně Organizačního výboru turnaje McDonald´s Cup


ZPĚT